Program Microsoft WorldWide Telescope do pobrania za darmo!

< powrót do poprzedniej strony
odśwież tą stronę

Celestia (v. 1.4.1) średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów
ściągnięć: 973, średnia ocen: 3,33
dodał: admin, www: http://www.shatters.net/celestia, licencja: gnu gpl
Elekta (v. 1.9) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów
ściągnięć: 441, średnia ocen: 3,5
dodał: admin, www: http://www.wafx.republika.pl, licencja: freeware
Elektron (v. 1.1) pl
ściągnięć: 380, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://www.mkupaj.vip.interia.pl, licencja: freeware
Fizyka - pęd (v. ?) pl
ściągnięć: 640, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://www.ilion.pl, licencja: freeware
Orbitron (v. 3.71) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów
ściągnięć: 562, średnia ocen: 3
dodał: admin, www: http://www.stoff.pl, licencja: cardware
Ryzyk Fizyk (v. 1.0) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów
ściągnięć: 497, średnia ocen: 1
dodał: admin, www: http://www.noribo.prv.pl, licencja: freeware
Sky Charts (v. 2.76)
ściągnięć: 314, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://www.stargazing.net/astropc, licencja: freeware
Stellarium (v. 0.9.0) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów
ściągnięć: 1147, średnia ocen: 4,5
dodał: admin, www: http://www.stellarium.org, licencja: gnu gpl
Ruch jednostajnie zmienny (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program przedstawia ruch jednostajnie zmienny po linii prostej w zależności od prędkości początkowej i przyspieszenia. W trakcie ruchu można śledzić prędkość, położenie i drogę przebytą przez poruszające się ciało.
ściągnięć: 708, średnia ocen: 2,44
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Rzut ukośny (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program przedstawia prezentację graficzną rzutu ukośnego pozwalając prześledzić ruch punktu materialnego w zależności od wartości prędkości początkowej oraz kąta wyrzutu. W trakcie ruchu można śledzić prędkość chwilową oraz jej składowe albo przyspieszenie i jego składowe.
ściągnięć: 818, średnia ocen: 3,18
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Praca wykonana przez siłę zmienną (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program ilustruje obliczanie pracy wykonanej przez zmienną siłę F(x) będąca funkcją położenia. W programie całkowite przemieszczenie dzielone jest na pewną ilość jednakowych odcinków, w których zmienna siła przybliżana jest poprzez stałą wartość, a przybliżona praca obliczana jest jako pole odpowiednich prostokątów. Za pomocą suwaka można zwiększać liczbę podziałów i tym samym poprawić dokładność przybliżenia, aż pole prostokątów osiągnie wartość bliską wartości pola pod krzywą (całka).
ściągnięć: 464, średnia ocen: 2
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Zderzenia centralne (v. ?) pl Program ilustruje zderzenia centralne dwóch kul. W programie można zmieniać prędkości początkowe kul, ich masy oraz współczynnik restytucji.
ściągnięć: 385, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Zderzenia sprężyste w dwóch wymiarach (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program ilustruje zderzenia sprężyste na płaszczyźnie dwóch kul, z których jedna porusza się przed zderzeniem, a druga spoczywa (w układzie laboratoryjnym). W programie można zmieniać prędkość poczatkową uderzającej kuli, stosunek mas obu kul oraz parametr zderzenia.
ściągnięć: 530, średnia ocen: 5
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Drgania swobodne (v. ?) pl Program pozwala śledzić ruch masy zawieszonej na nieważkiej sprężynie w zależności od jej współczynnika sprężystości k, masy m zawieszonej na sprężynie i od amplitudy ruch A. Na dwóch wykresach wykreślane są zależności czasowe wychylenia x(t), prędkości v(t) oraz energii kinetycznej, potencjalnej i całkowitej.
ściągnięć: 497, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Drgania tłumione (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program przedstawia ruch wahadła matematycznego w zależności od długości wahadła, i amplitudy drgań oraz wartości współczynnika tłumienia. W zależności od wybranej opcji można obserwować ruch drgający tłumiony lub pełzający.
ściągnięć: 621, średnia ocen: 2,75
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Składanie ruchów falowych (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program pozwala obserwować wynik nakładania się dwóch poprzecznych fal harmonicznych w zależności od ich stosunku amplitud oraz różnicy faz. Ponadto można obserwować dudnienia (modulację amplitudy) oraz powstawanie fal stojących.
ściągnięć: 387, średnia ocen: 5
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Efekt Dopplera (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów W programie pokazany jest efekt Dopplera dla fal dźwiękowych dla przypadku ruchu źródła i obserwatora wzdłuż łączącej ich linii prostej. Program pozwala prześledzić zmiany częstotliwości odbieranych fal w zależności od prędkości źródła i odbiornika. Można też zmieniać częstotliwość drgań własnych źródła. W programie można prześledzić zmiany częstotliwości w przypadku gdy źródło i odbiornik zbliżają się do siebie, oddalają się od siebie lub gdy mijają się (zbliżanie i oddalanie się).
ściągnięć: 574, średnia ocen: 1,33
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Rozkład Maxwella prędkości cząsteczek (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program wykreśla Maxwella rozkład prędkości cząsteczek dla zadanej temperatury, którą można zmieniać za pomocą odpowiedniego suwaka. Możliwe jest porównanie rozkładów dla dwóch różnych temperatur.
ściągnięć: 438, średnia ocen: 3
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Elektrostatyka (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program pozwala wyznaczyć linie sił pola elektrycznego i rozkład potencjału pochodzący od zadanego statycznego rozkładu ładunków. W programie można wybrać jeden z proponowanych układów ładunków (np. dipol) lub utworzyć własny układ ładunków.
ściągnięć: 622, średnia ocen: 4
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Soczewki (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program pozwala prześledzić geometryczną metodę wyznaczania obrazu wytwarzanego przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą. W programie można za pomocą odpowiednich suwaków zmieniaą położenie przedmiotu i soczewki. Można też zmieniać ogniskową soczewki poprzez zmianę jej promienia krzywizny.
ściągnięć: 1022, średnia ocen: 4,14
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Interferencja światła (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program pozwala obserwować wynik interferencji dwóch spójnych fal świetlnych powstałych w wyniku przejęcia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z dwoma punktowymi szczelinami (doświadczenie Younga). W programie można zmieniać odległość między szczelinami, odległość szczelin od ekranu oraz długość fali i obserwować jak obraz interferencyjny zależy od tych parametrów.
ściągnięć: 511, średnia ocen: 4,2
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program pozwala obserwować wynik dyfrakcji fal świetlnych powstałych w wyniku przejęcia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z jedną szczeliną. W programie można zmieniać szerokość szczeliny, odległość szczeliny od ekranu oraz długość fali i obserwować jak obraz dyfrakcyjny zależy od tych parametrów.
ściągnięć: 541, średnia ocen: 2
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Dyfrakcja na dwóch szczelinach (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów W programie prezentowany jest wynik równoczesnej dyfrakcji i interferencji fal świetlnych powstałych w wyniku przejścia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z dwoma szczelinami o skończonej szerokości w wyniku czego w otrzymanym obrazie interferencyjnym natężenia prążków nie są stałe (jak w doświadczeniu Younga) ale zależne od obrazu dyfrakcyjnego pojedynczej szczeliny. Zmieniając, za pomocą odpowiednich suwaków, szerokość szczelin a, ich wzajemną odległość d, odległość szczelin od ekranu oraz długość fali i można obserwować jak obraz dyfrakcyjny zależy od tych parametrów.
ściągnięć: 354, średnia ocen: 4
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Ciało doskonale czarne (v. ?) pl Program wykreśla zależność widmowej zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego od temperatury. Wartość temperatury można zmieniać, w zadanym zakresie, za pomocą odpowiedniego suwaka. Program pozwala zapisać wykres (dla danej temperatury) i porównać go z rozkładem dla innej temperatury.
ściągnięć: 382, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Rozpad promieniotwórczy (v. ?) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Program ilustruje prawo promieniotwórczego rozpadu nuklidów. W programie można obserwować jak nuklid promieniotwórczy spontanicznie ulega przemianie w inny nuklid, a na wykresie można śledzić zmiany liczby nuklidów w funkcji czasu. Za pomocą odpowiedniego suwaka można zmieniać czas połowicznego rozpadu.
ściągnięć: 519, średnia ocen: 5
dodał: admin, www: http://home.agh.edu.pl/~kakol, licencja: freeware
Cewka (v. 1.0) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów Ten program umożliwia obliczanie indukcyjności cewki jednowarstwowej.
ściągnięć: 1020, średnia ocen: 4,4
dodał: admin, www: http://m_dutkiewicz.republika.pl, licencja: freeware
TEXCalculator (v. 1.0) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów TEXCalculator jest małym programikiem do szacowania dokładności odczytu z urządzenia cyfrowego (np. woltomierz, amperomierz) na podstawie zadanych specyfikacji urządzenia.
ściągnięć: 255, średnia ocen: 2
dodał: admin, www: http://mkupaj.skyraster.com, licencja: freeware
FizMan (v. 1.0) pl
ściągnięć: 358, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://www.etpl.forall.pl, licencja: freeware
Efekt Comptona (v. 1.4) pl Efekt Comptona jest programem symulacyjnym z fizyki (ułatwiającym zrozumienie zagadnienia nauczanego na pierwszych latach studiów). Pierwotnie aplikacja była projektowana w 3D, jednak w 2D uzyskane efekty były lepsze i tak już zostało.
ściągnięć: 387, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://mkupaj.skyraster.com, licencja: freeware
ColorMap (v. 1.1) pl Colormap jest prostym programem przeznaczonym do kolorowania grafu. Kolorowanie grafu można wykorzystać jako rozwiązanie algorytmu kolorowania mapy (zagadnienie polega na takim wybraniu kolorów dla wszystkich obszarów mapy, aby sąsiadujące obszary nie miały tego samego koloru).
W przypadku gdy użytkownik dysponuje czarno-białą mapą, której obszary chce pokolorować, używając zaledwie kilku (np. 4-ech) kolorów, może użyć tej aplikacji do automatycznego zabarwienia mapy.
ściągnięć: 358, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://mkupaj.skyraster.com, licencja: freeware
Fizyka - rzuty (v. 1.0) pl
ściągnięć: 240, średnia ocen: -
dodał: admin, www: http://www.mt1990.yoyo.pl, licencja: freeware
Termodynamika (v. 2.0) pl średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów
ściągnięć: 364, średnia ocen: 4
dodał: admin, www: www.medianauka.pl, licencja: freeware
Microsoft WorldWide Telescope (v. 2.2.41.1) średnia ocen tego pliku wydana przez naszych userów
ściągnięć: 299, średnia ocen: 5
dodał: admin, www: http://research.microsoft.com/projects/wwt/, licencja: freeware